Гарантії

Колектив Клініки авторської стоматології лікаря Деркача І.  “Діодент” працює тільки за принципами чесного та прозорого надання стоматологічних послуг і гарантує високу якість виконаних робіт. Клініка встановлює гарантійні умови та перелік робіт, на які поширюється гарантія, відповідно до «Положення про термін гарантії та термін служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги».  Положення розроблено відповідно до «Основ законодавства України про охорону здоров’я»,  Закону України «Про захист прав споживачів»,  наказу МОЗ України № 305 від 21.11.2000 року «Про затвердження критеріїв медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги I, II, III рівнях», Наказу МОЗ України № 507 від 28.12.2002 року «Про затвердження нормативів надання стоматологічної допомоги та показників якості медичної допомоги» з урахуванням змін і доповнень до них. Інформація про гарантійні умовах, їх початок та умови гарантійного обслуговування розміщується в Куточку споживача. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки, пов’язані з виконаними роботами, виявлені Пацієнтом та погоджені з Клінікою протягом гарантійного терміну, усуваються Клінікою безкоштовно в термін, узгоджений сторонами.

 

Положенння про гарантії.

ВИТЯГ З НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ

 № 305 ВІД 22.11.2000 р.

    Гарантійні терміни та терміни служби пломб

   Гарантійний термін та термін служби пломби при використанні  цементних матеріалів:

гарантія – 6 місяців, термін служби 9-12 місяців (взалежності від локалізації пломби).

 

   Гарантійний термін та термін сліжби композитних та світлокомпозитних пломб:

гарантія – 12 місяців, термін служби 12-24 місяці (взалежності від локалізації пломби).

 

Гарантійний термін та термін служби на лікування, пломбування і переліковування кореневих каналів НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ у зв’зку з індивідуальною природною складністю анатомічної будови кореневих каналів.

 

ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЛОМБИ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ПРИ:

 1. Дотримання пацієнтом правил особистої гігієни ротової порожнини

 2. Гігієнічні індекси, які не перевищують 2.0 бали (по Федорову-Володкіну)

 3. Відсутність в пацієнта захворювання ендокринної системи, шлунково – кишкового тракту, злоякісних новоутворень, променевих уражень, важких форм порушення психіки, хронічного алкоголізму, токсикоманії, великої кількості карієсу, запалення слизових залоз, аномалії розташування зубів, аномалії прикусу і деформації щелепи

4. Відсутність патології вагітності.

5. Показники співвіношення КПВ ( карієс, поліковані зуби, видалені зуби) у віці

15 – 25 років – не більше 6.0

25 – 34 роки – не більше 8.0

35 – 44 роки – не більше 10.0

45 років і більше років 12.0

6.Присутність фтору у воді в зоні проживання пацієнта повинен становити  від 0.8 до 1.2 мг. л.

7.РН слини пацієнта повинен бути не нижче 6.8

8.Відсутність шкідливого впливу на виробництві

9.Дотримання екологічних норм МДК (максимум-дозволені концентрації) на вміст шкідливих для здоров’я хімічних речовин в виробничих викидах в зоні проживання пацієнта.

 

ВИМОГИ ДО ПАЦІЄНТА ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛІКУВАННЯ

1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; постійне дотримання правил особистої гігієни (щоденна чистка зубів 2 рази на добу-вранці і ввечері, ополіскування ротової порожнини після прийому їжі, використання зубних ниток і ін.засобів гігієни та ін.).

2. Відвідування лікаря з метою профілактики:

                    – Для пацієнтів у віці до 25 років – не рідше 2-х разів в рік

                    – Для пацієнтів старших вікових груп – не рідше 1–го разу в рік

                    – Для пацієнтів, які мають хронічні захворювання (див. п.3) – не менше 4 – х раз в рік

 3. Звернення пацієнта до лікарів інших клінік для проведення корегування виконаної роботи без офіційного повідомлення і згоди клініки, що виконала роботу, є причиною до повного припинення гарантійного обслуговування і зобов’язань.

 

ПРИМІТКА

1. При порушенні правил особистої гігієни ротової порожнини термін збереження пломби зменшується на 30%

2. При Г І >2 – термін гарантії зменшується на 50%

3. При КПВ від 6 до 12 – термін гарантії зменшується на 50% (див.п.5)

 

 

 

Гарантійний термін та термін служби користування зубними протезами

 

Гарантійний термін встановлюється від дня завершення протезування та фіксації зубного протеза в ротовій порожнині.

 

1. Знімні протези пластмасові,бюгельні,з еластичною пластмасою (з пластмасовими чи фарфоровими зубами): гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.

2. Штамповано-паяні мостоподібні без покриття: гарантія – 12 місяців, термін служби – 18 місяців.

3. Штамповано-паяні з захисним покриттям: гарантія – 6 місяців, термін служби – 12 місяців.

4. Суцільнолиті: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців. 

5. Суцільнолиті з пластмасовим облицюванням: гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.

6. Суцільнолиті з композитним облицюванням: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.

7. Суцільнолиті з керамічним покриттям: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.

8. Незнімні з пластмаси: гарантія – 12 місяців, термін служби – 18 місяців.

9. Незнімні з кераміки: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.

10. Незнімні з композиту: гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.

11. Знімні пластинкові ранні та безпосередні протези: гарантія – 3 місяці.

 

Умови виконання гарантійного терміну користування зубними протезами після завершення протезування, після виготовлення протезів та фіксації їх у ротовій порожнині забезпечуються при:

 

1. Дотриманні всіх нормативних вимог до кваліфікації лікаря-протезиста і зубного техніка та умов праці, обумовлених в розділі І.

2. Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни ротової порожнини.

3. Гігієнічному індексі, що не перевищує 2,0 балів (за Федоровим-Володкіною).

4. Відсутності у пацієнта бруксизму, деформацій щелеп, глосалгії, гінгівіту, афтозного стоматиту, лейкокератозу слизової оболонки ротової порожнини, лейкоплакії, проявів у ротовій порожнині багатоформної ексудативної ерітеми, червоного плоского лишаю, пемфігусу, алергії до протезних матеріалів (пластмаса, метали, сплави), звичайного вивиху або підвивиху висково – щелепного суглобу, проявів загальних захворювань в порожнині рота (діабету, гастритів та  новоутворень).

5. Виникненні вторинного карієсу або пульпіту під коронкою.

6. РН слини пацієнта не нижче 6,8. 

7. Відсутності впливу шкідливих речовин на виробництві.

 

    Вимоги до пацієнта після проведеного протезування

 

1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне та грамотне дотримання правил особистої гігієни ротової порожнини (після навчання). Вранці та ввечері чистити зуби та зубні протези, полоскати ротову порожнину та зубні протези після кожного вживання їжі.

2. Відвідування лікаря для корегування протезів. Ні в якому разі не проводити самостійно корекцію знімних протезів та лагодження їх. 

3. Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень чи зламу протезів – звертатись негайно.

 

   Звернення пацієнта до лікарів інших клінік для проведення корегування виконаної роботи без офіційного повідомлення і згоди клініки, що виконала роботу, є причиною до повного припинення гарантійного обслуговування і зобов’язань.

 

Інші фактори, що впливають на гарантії користування протезами

 

1. При покритті МЗП всієї поверхні коронки, через 6-12 місяців може спостерігатись стирання МЗП на жувальній поверхні при наявності зубів-антагоністів.

2. При порушенні технології виготовлення зубних протезів згідно з наказом №884 від 03.07.85 р. матеріальну відповідальність несуть лікар-протезист та зубний технік в межах гарантійного терміну користування протезами.

 

         Лікарі нашої Клініки  розуміють і поважають індивідуальність кожного нашого пацієнта. Ми працюємо так, щоб плоди нашої  праці перевершували Ваші очікування, сприяли досягненню  високих функціональних та естетичних результатів. Ми відкриті до постійного діалогу і співпраці з пацієнтами і прагнемо бути для них надійним медичним партнером.